INTUITIVE

Strek selfie 10. A5 blindtegning 2022, Sonja Bunes

I face the blank paper and it faces me.
Dots, lines and curves of color create expressions.
I get to know them as I continue the practice.
I try to let the sheet, with the previous marks, dictate each move.
Sometimes I get too eager and stumble into my own impatience.
With forgiving acceptance
the paper, the pencils, and I go on our humble journey
into the complex possibilities of
the simple act of drawing.

Jeg møter det blanke arket og det møter meg.
Fargerike prikker, streker og buer skaper uttrykk.
Jeg blir kjent med dem når jeg fortsetter arbeidet.
Jeg prøver å la arket med de tidligere tegnene diktere neste trekk.
Noen ganger blir jeg for ivrig og jeg snubler inn i min egen utålmodighet.
Med tilgivende aksept
vandrer papiret, blyantene og jeg på vår ydmyke vei videre inn
i de komplekse mulighetene som ligger i den
enkle handlingen det er å tegne.

Love Light Joy Hope, maleri

Coming Alive, tegning

Skapelsen må få være det den er

Faget
må ikke kvele uttrykket, men
la det få finne sin flyt.
Uttrykket
må ikke drukne faget, men
la det få puste.
Lidenskapen
må ikke forgripe seg på materialet, men
la det få ha sin egen vilje.
Materialet
må ikke underkaste seg lidenskapen, men
la den få finne sitt utløp.
Komposisjonen
må ikke binde ånden, men
la den få rom til å virke.
Ånden
må ikke løsrive seg fra komposisjonen, men
la den få bli sitt instrument.
Kunstverket
må ikke svekke åndsverket, men
la det få skinne gjennom.
Åndsverket
må ikke underkjenne kunstverket, men
la det få være et fartøy.
Kunstneren
må ikke dirigere publikum, men
la dem få oppleve ut i fra sitt ståsted.
Publikum
må ikke kreve å forstå kunstneren, men
la hen få skape fritt.
Skapelsen
må få være
det den er.
Kunsten
må få muligheten til
å oppstå.
Copyright Ateliér . / & ) Sonja Bunes