Om meg

Hi, I am Sonja Bunes. This is my studio Ateliér . / & )  in Oslo, Norway. Traditional and digital techniques. Figurative form and classical composition. 
Unique expression, and a force that moves between the sublime and the raw.
Mixed Media Collage.

Jeg tenker at jeg arbeider med tegning på tvers av virkeligheter.

Jeg er opptatt av kunst med mennesket i sentrum. Krysningspunktet kunst, helse og ny teknologi er interessant. Underviser nå online ved Nydalen Kunstskole, og holder male-grupper sammen med faglig veileder på Nok.Oslo Senter Mot Incest Og Seksuelle Overgrep.

Jeg jobber med tegning på tvers av virkeligheter: tradisjonelle teknikker på papir og digitale skulpturer som er usynlige inntil man henter opp en app for å se dem ute i en park eller i et galleri. Drømmer og fantasier smeltes sammen i fysisk arbeid
her og nå.

Motivene kommer fra mitt indre blikk på tilværelsen og bygger på klassisk bildebygging. De forteller historier, som det kan ta tid å finne frem til. Hva du leser spørs på hvilken karakter du velger som hovedperson i bildet, og hvilken historie du selv bærer på. Jeg håper å tangere noe vi har felles.

Digesting Decades er et collage-prosjekt der tegninger, fra fem tiår, resirkuleres, klippes i biter, limes sammen, arbeides videre på. Nye fortellinger oppstår. I minner, drømmer og collage kan alle ting skje samtidig. Et nytt bilde dukker opp, fysisk og mentalt. Gamle minner viser seg, falske kan manifestere seg. Nye rammer, nytt perspektiv. Spørsmål som dukker opp, er: Hva er virkelig? Hva er viktig?

Mine erfaringer som veileder og underviser forsterker troen på kunsten som formidler og forløser, og som et rom for selvhjelp og selvutvikling. Kunsten kan hjelpe med å bringe folk nærmere hverandre og seg selv.

-> New Directions…. Always

. / og ) er de mest grunnleggende elementene i mitt arbeid, ergo navnet på mitt studio.
Tegning er det jeg alltid faller tilbake på. Skissen, studien, den uttrykksfulle krusedullen.